Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm

Biểu diễn giải trí

banner
Thăm các viện bảo tàng với các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Thưởng thức các điệu nhảy dân gian, tìm hiểu về phong tục tập quán và lịch sử. Lắng nghe người địa phương kể các câu chuyện về văn hóa trong âm nhạc, các điệu nhảy, nghệ thuật và còn nhiều hơn thế nữa.
Thăm các viện bảo tàng với các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Thưởng thức các điệu nhảy dân gian, tìm hiểu về phong tục tập quán và lịch sử. Lắng nghe người địa phương kể các câu chuyện về văn hóa trong âm nhạc, các điệu nhảy, nghệ thuật và còn nhiều hơn thế nữa.