Hoạt động trên tàu

Hoạt động trên tàu

Cáp zipline

banner
Đu cáp trên độ cao 9 tầng của con tàu thuộc dòng Oasis là một trải nghiệm cực kỳ thú vị.
Đu cáp trên độ cao 9 tầng của con tàu thuộc dòng Oasis là một trải nghiệm cực kỳ thú vị.