Hoạt động trên tàu

Hoạt động trên tàu

Đấu giá nghệ thuật

banner

Ngắm nhìn và tham gia đấu giá các tác phẩm nghệ thuật gốc cùng các bản sao từ các họa sĩ, tham gia các hội thảo nghệ thuật cùng nhiều sự kiện đặc biệt – tất cả nằm trong chương trình nghệ thuật Hoàng gia - Art on Royal

Ngắm nhìn và tham gia đấu giá các tác phẩm nghệ thuật gốc cùng các bản sao từ các họa sĩ, tham gia các hội thảo nghệ thuật cùng nhiều sự kiện đặc biệt – tất cả nằm trong chương trình nghệ thuật Hoàng gia - Art on Royal