Hoạt động trên tàu

Hoạt động trên tàu

Dịch vụ Spa

banner
Liệu pháp đắp đá, hương thơm nhựa cây, cảm nhận cảm giác sảng khoái đến từng mô tế bào khi được mát-xa và liệu pháp phản xạ chỉ là số ít trong nhiều liệu pháp trị liệu khác giúp giải tỏa các cơ và tái cân bằng năng lượng cơ thể.
Liệu pháp đắp đá, hương thơm nhựa cây, cảm nhận cảm giác sảng khoái đến từng mô tế bào khi được mát-xa và liệu pháp phản xạ chỉ là số ít trong nhiều liệu pháp trị liệu khác giúp giải tỏa các cơ và tái cân bằng năng lượng cơ thể.