Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm

Golf

banner
Chơi golf với các thử thách đặc biệt như bán đảo và các cây cọ, những con kênh tự nhiên, lãnh nguyên. Dù bạn chọn khóa championship hoặc loại có phong cảnh xinh đẹp, chắc chắn bạn sẽ không thất vọng.
Chơi golf với các thử thách đặc biệt như bán đảo và các cây cọ, những con kênh tự nhiên, lãnh nguyên. Dù bạn chọn khóa championship hoặc loại có phong cảnh xinh đẹp, chắc chắn bạn sẽ không thất vọng.