Hoạt động giải trí

Hoạt động giải trí

Hồ mát xa

banner
Các hồ mát-xa được thiết kế nhô ra ngoài biển 4 m, mang đến một quang cảnh tuyệt đẹp.
Các hồ mát-xa được thiết kế nhô ra ngoài biển 4 m, mang đến một quang cảnh tuyệt đẹp.