Hoạt động trên tàu

Hoạt động trên tàu

Lướt sóng

banner

Trải nghiệm hồ tạo sóng ngay trên tàu (độ dài sóng đến 12 m) tại các con tàu dòng Oasis và Freedom. Hãy lấy một tấm ván trượt và làm theo hướng dẫn của các nhân viên.

Trải nghiệm hồ tạo sóng ngay trên tàu (độ dài sóng đến 12 m) tại các con tàu dòng Oasis và Freedom. Hãy lấy một tấm ván trượt và làm theo hướng dẫn của các nhân viên.