Hoạt động trên tàu

Hoạt động trên tàu

Nhà tắm nắng

banner

Nhà tắm nắng dành riêng cho người lớn  Tùy thuộc vào thời tiết và số giờ sử dụng, du khách dưới 16 tuổi có thể sử dụng nhà tắm nắng, với điều kiện phải có sự giám sát của ba/mẹ hoặc người giám hộ.

Nhà tắm nắng dành riêng cho người lớn  Tùy thuộc vào thời tiết và số giờ sử dụng, du khách dưới 16 tuổi có thể sử dụng nhà tắm nắng, với điều kiện phải có sự giám sát của ba/mẹ hoặc người giám hộ.