Hoạt động giải trí

Hoạt động giải trí

Thư viện và phòng chơi bài

banner
Không gian yên tĩnh sẽ rất lý tưởng để bạn đọc sách, trong thư viện còn có các bàn đành cờ, đánh bài. Không phụ thu.
Không gian yên tĩnh sẽ rất lý tưởng để bạn đọc sách, trong thư viện còn có các bàn đành cờ, đánh bài. Không phụ thu.