Trẻ em & gia đình

Trẻ em & gia đình

Trãi nghiệm DreamWorks

banner
Chỉ có trên tàu Royal Caribbean, du khách sẽ chia sẻ những khoảnh khắc cùng với các nhân vật yêu thích của bạn từ Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, và gặp gỡ các nhân vật khác của hãng Dreamworks khi cùng ăn tối, xem diễu hành, phim 3D, chụp ảnh...
Chỉ có trên tàu Royal Caribbean, du khách sẽ chia sẻ những khoảnh khắc cùng với các nhân vật yêu thích của bạn từ Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, và gặp gỡ các nhân vật khác của hãng Dreamworks khi cùng ăn tối, xem diễu hành, phim 3D, chụp ảnh...